Analytické cookies

Analytické cookies anonymne zbierajú štatistiky a meria pohyb na webových stránkach.

DÔLEŽITÉ COOKIES
Názov Cookies 
Platnosť/Čas expirácie
Účel 
Aplikácia, ktorá ukladá cookie
Klasifikácia
_ga
13 mesiacov
Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používá ku generovaniu štatistických údajov o tom, ako návštevník web používa.
Google Analytics
Analytické
_gat
1 deň 
Používa sa k obmedzeniu rýchlosti požiadaviek pre Google Analytics. 
Google Analytics
Analytické
_gid
1 deň
Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa ku generovaniu štatistických údajov o tom, ako návštevník web používa.
 Google Analytics
Analytické

Google Analytics

Na analýzu používania našej webovej stránky a jej zlepšovanie používame službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Na tento účel používame súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení a ktoré zhromažďujú anonymné informácie o vašom používaní našej webovej lokality, ako je frekvencia vašich návštev našej webovej lokality, čas, ktorý ste na nej strávili, a interakcia, ktorú ste s danou webovou lokalitou uskutočnili (napr. či ste na danej webovej lokalite nakúpili alebo vyhľadávali). Informácie zhromaždené týmito súbormi cookie o vašom používaní webovej lokality sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Pred ďalším prenosom v rámci Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru však spoločnosť Google vašu IP adresu skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server Google v USA a tam sa skráti. Primeranú úroveň ochrany údajov pri tomto prenose údajov zabezpečujú štandardné zmluvné doložky, ktoré sme podpísali so spoločnosťou Google. Ďalšie informácie alebo kópie týchto bezpečnostných opatrení môžete získať zaslaním neformálnej žiadosti nášmu pracovníkovi pre ochranu údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v oznámení o ochrane osobných údajov. 

Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na poskytovanie správ o aktivite na webovej lokalite (napríklad čas zobrazenia atď.) a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s vaším používaním webovej lokality a internetu. Tieto informácie a správy použijeme na zlepšenie našej webovej lokality. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nie je prepojená s inými údajmi spoločnosti Google. Dostávame anonymizované údaje a nikdy ich nebudeme kombinovať s inými údajmi, ktoré máme k dispozícii. 
 
Používame Cross Device Tracking, prevádzkový režim služby Google Analytics, ktorý umožňuje priradiť údaje, relácie a interakcie medzi zariadeniami k pseudonymnému používateľskému tagu, a preto nám umožňuje analyzovať aktivitu používateľov na rôznych zariadeniach. Patrí sem aj funkcia "Signály Google", ktorá nám umožňuje pridať demografické informácie od spoločnosti Google o vás (napr. vek, pohlavie, záujmy) na súhrnnej úrovni do služby Google Analytics. K tomu však dochádza len vtedy, ak ste pri návšteve našej webovej stránky prihlásení do služby Google a zároveň máte v nastaveniach svojho účtu Google aktivovanú možnosť "personalizovaná reklama". V žiadnom prípade nezískavame prístup k žiadnym osobným údajom alebo profilom používateľov; tie pre nás zostávajú anonymné. 

 Nami odoslané údaje spojené so súbormi cookie, používateľskými štítkami (napr. používateľskými štítkami) alebo reklamnými štítkami sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch. Údaje, pri ktorých uplynula doba uchovávania, sa automaticky vymažú raz za mesiac.   

Službu Google Analytics používame len s vaším súhlasom, ktorý sa zakladá na článku 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR. 

Svoj súhlas s nastavením výkonnostných súborov cookie môžete kedykoľvek odvolať úpravou osobných nastavení v nastaveniach súborov cookie. 

Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracúvaní týchto údajov stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout